PostHeaderIcon Avís legal

Índex d'article
Avís legal
Política de protecció de dades
Veracitat de les dades
Enllaços a tercers
Els usos
Responsabilitat
Condicions de difusió
Competència jurisdiccional
Totes les pàgines

Avís legal

Tota persona física o jurídica que accedeix al web de Pissiganya (l’usuari) haurà d’utilitzar el mateix, així com els seus continguts i/o serveis de forma diligent i de conformitat amb el contingut del present avís legal, així com amb la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums. Accedint a aquest web l’usuari es compromet a acceptar i aplicar tots els termes del present avís legal.

Pissiganya és una revista digital de poesia amb finalitats educatives i lúdiques i en cap cas comercials.

Els continguts són creacions (poemes, poemes visuals, il·lustracions) fetes per nens i nenes, els quals hauran de tenir l’autorització dels pares o tutors abans d’enviar-los. A més, els pares autoritzaran que es difongui el nom, cognoms, l'escola i l'edat de l'infant en tant que autor/a de l'obra publicada.

El web també conté  recursos fets per adults, en el cas de les experiències didàctiques dels mestres, que publicaran per compartir el material entre altres docents.

El fet d'enviar les creacions, implica que els autors, qui mantenen els drets de propietat intel·lectual sobre l’obra, autoritzen aquesta publicació i accepten les condicions de difusió dels poemes a través de la revista Pissiganya, tant de l'obra com el nom i cognoms del seu autor/a.

Els autors han de ser titulars dels drets d’autors de propietat intel·lectual i autoritzen la seva difusió  a la revista.

Els continguts es difonen mitjançant la llicència de Creative Commons de Reconeixement no comercial-Compartit igual.

L'ús d'aquesta llicència permet fer una àmplia difusió de la iniciativa a través d'Internet i que els usuaris puguin copiar-los, reproduir-los i reutilitzar-los, mentre no se'n faci un ús comercial. Aquestes condicions afecten l'obra derivada, o sigui que qualsevol nou material publicat que contingui algun del contingut  ha de mantenir aquesta llicència.

Qualsevol utilització  de la obra publicada contrària a les normes en matèria de propietat intel·lectual, serà perseguida d’acord a la legislació  vigent.

D'aquesta manera es vol aconseguir que les aportacions que la comunitat d'usuaris facin a Pissiganya puguin ser reproduïdes, distribuïdes dins un àmbit geogràfic mundial i per un període de temps igual a la vigència dels drets d’autors sense finalitat comercial.

L’autorització  de publicar les obres en el web també inclou l’autorització  expressa per incorporar aquests continguts en suports (paper, dvd o d’altres) que permetin una activitat de promoció, investigació o arxiu per part de Pissiganya.